LovugoHệ thống giỏ hàng

Xin điền hóa đơn thanh toán

Quý Khách hàng thân mến, nếu đã hoàn thành nộp tiền, xin điền vào biên lai dưới đây, chúng tôi sẽ xử lí đơn đặt hàng của bạn trong thời gian sớm nhất!
Mã số đơn đặt hàng:
Ngày chuyển tiền:
Số tiền cần chuyển: VND
Phương thức chuyển tiền: Nếu lựa chọn các phương thức chuyển tiền khác xin điền vào ô trống:
5 số cuối của tài khoản chuyển tiền:
Tên người gửi tiền: Chuyển tiền tại quầy Bưu điện/ Ngân hàng ”cần” điền
Điện thoại liên lạc:
Chú ý: Nếu muốn gửi tại quầy bưu điện, xin cung cấp số tài khoản bưu điện
Mã xác nhận: